Pravni pouk

Besedila, njihovo oblikovanje in drugi grafični prikazi na tem strežniku so last SERVIER PHARMA d. o. o.

Zbiranje podatkov s tega strežnika za potrebe reproduciranja, javnega objavljanja, prodajanja ali kakšnegakoli posredovanja v katerikoli obliki je brez pisnega soglasja SERVIER PHARMA d. o. o. prepovedano.

Trudili se bomo objavljati točne in najnovejše podatke, vendar za točnost podatkov ne prevzemamo odgovornosti. Vsi uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost!

Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega strežnika lahko pošljete na naslov:

SERVIER PHARMA d. o. o.
Podmilščakova ulica 24
1000 Ljubljana